Ruud van Willick (32)

Naam Ruud van Willick
Leeftijd 32
Beroep Depot Monteur bij Boels Rental
Bij de brandweer sinds 2005
Motivatie Iets kunnen betekenen voor de medemens en de leuke gemotiveerde mensen binnen het korps.
Rang/Functie Brandwacht in de functie van Manschap B / Chauffeur Pompbediende
Mooiste ervaring De brand bij de Vossener in Blerick.

Ruud van Wylick 2