Peter Bloemers (29)

Naam Peter Bloemers
Leeftijd 29
Beroep Manager Veiligheid Technische Universiteit Eindhoven
Bij de brandweer sinds 2005
Motivatie Ik ben vanuit de jeugdbrandweer doorgestroomd naar de vrijwillige brandweer
Rang/Functie Bevelvoerder / Brandmeester / Plaatsvervangend Postcommandant
Mooiste ervaring Het mooiste vind ik dat je door goed te oefenen elkaar zonder woorden kunt begrijpen. Een team dat als het ware automatisch functioneert!  

Peter Bloemers 2