Procedure schoon werken

#– 03-10-2016 08:00 Arbeidshygiëne, Start schoon werk.

Vanaf heden ochtend passen wij de procedure schoon werken toe in het kader van het project arbeidshygiëne met als doel de veiligheid en gezondheid van de brandweerlieden, bij vervuiling en/of besmetting, beter te kunnen garanderen.

Meer weten over de procedure? Bekijk onderstaande filmpjes!

Waterspektakel – Droompark Maasduinen (Wijziging datum)

I.v.m. het te verwachte slechte weer is de datum verzet van 11 augustus naar 18 augustus a.s.!

Donderdag 18 augustus organiseert de vrijwillige brandweer Belfeld in samenwerking met het animatieteam het jaarlijks terugkerende waterspektakel op Droompark Maasduinen.

Het grootse spektakel is voor iedereen vrij toegankelijk en vindt plaats aan het strandbad van de camping aan de Maalbekerweg 25 te Belfeld.

Bij het betreden van het strandbad is de kans groot dat je nat word! Zorg dus voor droge kleren en ben voorzichtig met telefoons, camera’s etc.

Tot donderdag!

11813244_862176587199949_5725236512560649305_n

Brandweerwedstrijd in Belfeld

Op zaterdag 7 mei organiseerden wij een brandweerwedstrijd in de klasse TS-HD. Het ging om de eerste ronde gewestelijk, dat betekend dat er ploegen uit heel Nederland naar Belfeld kwamen om deze wedstrijd te spelen. 

Scenario: de brand was geënsceneerd op onze kazerne. Na de oefenavond was de frituurpan aan blijven staan en de dag erna is die in de fik gevlogen. De brand heeft zich uitgebreid naar het keukenblok. Een medewerker van de gemeente komt ’s ochtends aan, ruikt een brandlucht en belt de brandweer. De gealarmeerde ploeg van Belfeld kan niet naar binnen i.v.m. de rook. Een overijverige aspirant-manschap gaat toch naar binnen, trekt zijn pak aan en stapt in het voertuig om ademlucht te pakken. Daar raakt hij bedwelmd. De brand gaat via de afzuiging naar de zolder van gemeentewerken.

 

Aan het einde van deze mooie en warme dag reikte burgemeester Scholten de bekers uit aan:

  1. BAKEL
  2. BOXTEL
  3. DIESSEN

Deze ploegen zijn door naar de volgende ronde. Meer foto’s volgen…

Natuurbrand Kaldenkirchen

Op 6 mei is er net over de Duitse grens een natuurbrand ontstaan. De Duitse collega’s hebben ons geïnformeerd, en gaven aan dat onze hulp niet noodzakelijk was. 

De rook was vanuit Belfeld goed te zien.

Wedstrijd in Echt

Op 23 april vonden de provinciale vaardigheidstoetsen in de klasse 112 plaats. De organisatie was in handen van brandweer Echt. Onze ploeg behaalde deze dag de achtste plek en is daarmee niet door naar de volgende ronde. 

Scenario: een Poolse chauffeur zet zijn vrachtwagen ter reparatie neer bij garage ‘Bougie’. In afwachting van de reparatie gaat hij boodschappen doen in de buurt. Als hij terug komt is er brand ontstaan in de cabine van zijn wagen en de monteur is door het wegschieten van een krik met zijn arm onder een auto op de smeerput bekneld komen te zitten. Deze auto staat schuin in de smeerput en onder stroom.

Stevensweert kwam deze dag als winnaar uit de bus.

Brandweer en ondernemers – opnieuw verbinden

Op 7 april was ‘ondernemend Venlo’ te gast op de brandweerkazerne in Tegelen. Dit naar aanleiding van het project ‘Brandweer en ondernemers – opnieuw verbinden’. Voor het borgen van de paraatheid in de dagsituatie is de brandweer meer en meer afhankelijk van de coulance van de werkgevers van onze vrijwilligers. Het is juist daarom dat de brandweer de verbinding met ondernemers in de buurt opnieuw wil aangaan. 

Peter Bloemers (postcommandant brandweer Belfeld) gaf een presentatie, waarna Kevin Wolters en Tineke Smedts (management brandweerdistrict Venlo) de eerste gevelbordjes overhandigden. Deze gevelbordjes worden uitgereikt aan ondernemers die personeel overdag de ruimte te geven om uit te rukken.

Zo maken we samen de brandweer mogelijk!

Bijeenkomst Belfeldse verenigingen

Op 21 maart waren de bestuursleden van een aantal Belfeldse verenigingen te gast op onze kazerne. Deze bijeenkomst was georganiseerd als vervolg op de bijeenkomsten ‘Samen winnen’ die eerder door de Dorpsraad en gemeente Venlo waren georganiseerd. Één van de gezamenlijke thema’s was ‘vrijwilligheid’, daar is deze avond over doorgepraat.

Allereerst gaf Kevin Wolters (KOW) een terugkoppeling op een enquête die was gehouden onder verenigingen, en waarin was gevraagd een gezamenlijke vrijwilligerspool op te zetten. Respons op de enquête was matig en er blijkt onvoldoende animo voor een vrijwilligerspool.

John Engelen (Belfeldia) ging vervolgens verder met de ‘aanvraag Sport-impuls’. Met Sport-impuls wil het rijk meer mensen aan het bewegen krijgen door (sport)verenigingen te laten samenwerken in het dorp. Er was veel anmimo, en er is afgesproken dat Belfeldia de aanvraag zal gaan indienen. Wordt vervolgd…

Tenslotte heeft Peter Bloemers (brandweer) verteld over ‘Vrijwilligheid en vrijblijvendheid’ en de manier waarop de brandweer hier mee om gaat. Als afsluiter was er nog ruimte voor een rondgang door de kazerne en het voertuig. Al met al een geslaagde avond.

Belfeld kleurt rood!

Het werk van de brandweer is erg onvoorspelbaar. Ploegen oefenen en trainen veel om goed voorbereid te zijn bij branden en ongevallen. Elk jaar worden door het hele land brandweerwedstrijden gespeeld. Deelnemende ploegen worden dan met een fictief incident geconfronteerd.

Één van de brandweerwedstrijden vindt dit jaar in Belfeld plaats. Op 7 mei, vanaf 08:00 uur, wordt door Nederlandse brandweerploegen gestreden om een plek in de landelijke finale. De details van de wedstrijd zijn nog geheim. Bezoekers kunnen zich die dag melden bij Manege de Grensstreek aan de Sportlaan 40, 5951 NJ, in Belfeld. Hier krijgen zij nadere informatie over de locatie alwaar het wedstrijdscenario zich afspeelt. Wij verzoeken hierbij eenieder om terughoudend te zijn met het delen van wedstrijdinformatie via sociale media ten tijden van de wedstrijden. Aan het einde van de dag zien wij jullie gemaakte foto’s & video’s graag tegemoet, maak hierbij gebruik van de hashtag #Belfeld.

Aan het einde van de dag beslist een jury beslist wie dit incident het beste aangepakt heeft. Wij heten jullie allen van harte welkom tijdens de prijsuitreiking van 18:45 uur tot 20:00 uur eveneens bij Manege de Grensstreek, alwaar niemand minder dan Burgemeester  Antoin Scholten de winnaars bekend zal maken.

Blijf ons volgen op twitter en facebook voor meer info over o.a. deelnemende ploegen en het wedstrijdprogramma.

Tot zaterdag!

header18-e1418491279331